Tehillim Requested for Harav Chaim Dov Keller

chaim dov keller
Harav Chaim Dov Keller, Rosh Hayeshiva, Yeshivas Telshe-Chicago. (Agudath Israel/Artech Media)

Tefillos are requested for Harav Chaim Dov Keller, shlita, Rosh Hayeshiva of Telshe Yeshiva-Chicago, who is ill.

Please be mispallel for Chaim Dov ben Kreindel, b’soch she’ar cholei Yisrael.