Harav Menachem Mendel Schneebalg, Zt”l, Gaavad of Manchester