Hagaon Harav Baruch Dov Povarsky Shlita at Birkas Ha’ilanos

Hagaon Harav, Baruch Dov Povarsky, Birkas Ha’ilanos
(JDN)
(JDN)